Hva er DocNet?

Hva er DocNet? UniSoft

DocNet ASP, DocNet Fjerndrift og DocNet CallManager

UniSoft bruker DocNet som varemerke på sine produkter som er rettet mot legekontor, bedriftshelsetjenester og helseforetak.
I produktgruppen DocNet ligger følgende hovedgrupper av løsninger: DocNet ASP, DocNet Fjerndrift og DocNet CallManager.