Kontaktinformasjon

UniSoft IKT AS

Adresse: Hedrumveien 1676, N-3282 Kvelde
Telefon: +47 33 29 69 69
Faks: +47 85 23 30 46
E-post: post@unisoft.no

Kontaktpersoner

Thore Farmen, Daglig leder, mobil 99 15 57 58
Elling Bae, Seniorkonsulent, mobil 47 26 22 71
Jon Fredrik Hvaal, IT Konsulent, mobil 48 32 64 51
Stian Hvatum, Produktutvikler, mobil 99 41 59 86
Audhild Marie Farmen, Økonomiansvarlig, mobil 90 18 07 16