Nettverk og kommunikasjon

Kommunikasjonstjenester : UniSoft

Kommunikasjonstjenester og sikre nettverkstjenester (VPN)

Vi leverer og overvåker kommunikasjonstjenester og sikre nettverkstjenester (VPN) over Internett, som dekker store deler av verden. Basis for disse tjenestene er høy kompetanse internt og et godt samarbeid med de største teleoperatørene. Vårt tjenestespekter innen kommunikasjon passer spesielt godt til bedrifter som har høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet, eller har behov for gode mobile løsninger for sine brukere.

Vi har i dag

  • Etablert relasjon og kommunikasjon til alle store teleoperatører i Norge
  • Leveranser av sikker dataoverføringer over usikre nett (Internett)
  • Mange kunder der vi for kunden håndterer alt administrativt arbeid inn mot teleoperatørene
  • Gode konsepter for overvåking av kundenes samband

Full fleksibilitet

Kommunikasjon kan leveres som enkeltstående tjenester eller som en full integrert tjeneste i forbindelse med outsourcing av hele eller deler av IT drift.