Stabil IT på ditt legesenter, ikke noe problem!

Vi har i 17 år driftet og bistått legekontorer. Vi har derfor unik erfaring med de systemer, programmer og løsninger som legene bruker daglig. Vi kjenner behovene og kravene som en lege stiller til en velfungerende it-løsning. Vi leverer derfor produkter og tjenester som er av høy kvalitet.

Driftsløsningen passer for bedrifter som ønsker avlastning eller som mangler ressurser til å ivareta en tilfredsstillende drift av egne IT-systemer. UniSoft kan med sin kompetanse og moderne verktøy tilby løsninger som sikrer kunden kostnadseffektiv og stabil drift. Løsningen er en kombinasjon av overvåking og fjerndrift.

Vi får ditt legesenter til å fungere smertefritt

Slik at du kan gjøre jobben uten å bli forstyrret av dataproblemer.
Vi har i flere år levert tjenester og løsninger til legekontor og helseforetak. I dag har vi ansvaret for daglig drift, support og vedlikehold av utstyr og programvare for både små og store kontorer. Vi har erfaring med installasjon og drift av systemer som Infodoc, Winmed, SystemX, Gaia HMS, ProMed og Extensor. Vi har også koordinert flytting og oppgradering av IT-løsningen av disse systemene i mange år.

Datasikkerhet og dataintegritet

Datasikkerhet og dataintegritet er ivaretatt gjennom streng kontroll av rutiner for sikkerhetskopiering og viruskontroll. Helsetilstanden på sentralt utstyr overvåkes kontinuerlig, med varsling til kunde ved avvik eller feil. For å forebygge at feil oppstår kontrolleres også hendelseslogger periodisk for alle typer avvik.

Vi kan Helsenett

UniSoft IKT AS ble partner i Norsk Helsenett allerede i 2003 og har siden det brukt Norsk Helsenett som en aktiv partner både i drift og sikkerhetsarbeid. Vi deltar ofte i prosjekter i regi av NHN og eHelse.

UniSoft IKT AS har totalansvaret for it-løsningen til mange legekontorer som er knyttet til Helsenett. Vi er godt kjent med kravene som stilles til det enkelte legekontor og it leverandøren som skal drifte dette.

UniSoft IKT AS kan har også godkjente løsninger for å kunne levere Helsenett både på vår skyløsning (ASP). Produktet UniSoft Total vil også gi deg mulighet til høy hastighet både på NHN samt egen lokal sone for WIFI med «vanlig internett» i en og samme løsning. Denne løsningen passer bra sammen med våre telefoniløsninger som heter DocNet CallManager.

Støttespiller og rådgiver

UniSoft betrakter det som en av sine viktigste oppgaver å være en støttespiller og rådgiver for kunden. Fast rapportering og periodiske statusmøter er derfor en naturlig del av oppgaven rundt driften av kundens IT-plattform. Dette skal bidra til at kunden kan holde seg oppdatert på systemenes tilstand og ikke minst legge grunnlaget for å komme i forkant med driftsstabiliserende tiltak og videreutvikling av plattformen.

Løsningen krever at det er en fast forbindelse med vårt driftssenter. Det forutsettes at eksisterende miljø er kartlagt før avtale med overvåkning og drift kan inngås.