Sikker og effektiv håndtering av prøveresultater

Med fokus på kvalitet og sikkerhet

 • Enkel og sikker måte å rekvirere prøver på
 • Minsker sannsynligheten for menneskelige feil
 • Total prøveoversikt
 • Digital arbeidsliste for laboratoriet

Enkelt og kompatibelt

 • Følger standardene til Direktoratet for e-helse
 • Gjør instrumentene kompatible med «Norsk laboratoriekodeverk»
 • Støtter de fleste typer instrumenter
 • Integrert med rekvireringsløsning fra Fürst (Fürst Forum)
 • Enkelt å koble til instrumentene med kabel eller trådløst

Komplett laboratoriesystem

LIMS-in-a-box er et komplett laboratoriesystem som løfter ditt lokale laboratorie inn i den digitale verden. Med LIMS-in-a-box har du total kontroll på hvilke prøver som tas av dine pasienter, og en garanti for at prøvesvar blir lagt inn i den elektroniske pasientjournalen på korrekt måte.

Alt går elektronisk

Med LIMS-in-a-box trenger du ikke lenger skrive ned prøveresultater på Post-It-lapper eller rope inn til laboratoriet at du trenger en ekstra prøve, alt går elektronisk og alt blir loggført. Prøveglass kan merkes med tilhørende strekkodeprinter, og for de instrumentene som kan scanne strekkoder trenger man ikke taste noe pasientinformasjon i det hele tatt.

Kompatibelt med Norsk Laboratoriekodeverk

Med den medfølgende arbeidslisten kan du nå ta prøvemateriale fra pasienten, merke prøveglasset og sende pasienten ut igjen. På laboratoriet kan du bruke mindre tid på organisering samtidig som du får full kontroll. LIMS-in-a-box er selvsagt kompatibelt med Norsk Laboratoriekodeverk, og kan kobles til alle LIS-kompatible instrumenter i den norske instrumentparken.

Full av muligheter

UniSoft LIMS-in-a-box gir deg ikke bare muligheten til å koble de fleste laboratorieinstrumentene dine elektronisk til pasientjournalsystemet, men inneholder samtidig mange andre store og små muligheter.

Ved siden av å tolke patologisk merknad fra instrumentet, kan du legge inn egne regler for patologi basert på kjønn og alder på pasienten. Patologisk merknad sendes med til journalsystemet og vises også der. For legekontoret er det også nyttig å kunne vite litt om mengde analyser som kjøres, og her kan LIMS-in-a-box deg en detaljert oversikt over både antall rekvisisjoner og antall kjørte prøver, fordelt på rekvirent, prøvetype og tidsrom.

Dokumenthåndtering

Dersom du har behov for å legge til bilder eller dokumenter i pasientjournalen kan LIMS-in-a-box også hjelpe til med dette. LIMS-in-a-box kan generere bilderapporter, f.eks. sårrapporter, fundusrapporter og ultralyd-rapport, levere PDF-filer og til og med fange opp innscannede dokumenter og levere til pasientjournalen.


LIMS-in-a-box inneholder

 • Instrumentintegrasjon for de fleste PNA/LAB-instrumenter som finnes på norske legekontor
 • Sikker rekvirering og overføring av prøveresultater til det fleste EPJ-systemene på det norske markedet
 • Løsning for å integrere med pc baserte instrumenter som f.eks. Welch Allyn med full rapport av alle resultater til journal
 • LIMS-printer for eldre instrumenter uten integrasjonsmulighet. Kan sende PDF direkte til pasientens journal
 • Skanner-løsning med OCR-behandling rett til pasientens journal styrt av strekkode

Trenger du Lims-in-a-box?

Det enkel svaret er at de fleste vil ha nytte av løsningen både med tanke på kapasitet og kvalitet på egen lab.

UniSoft har siden starten først på 2000-tallet opparbeidet mye erfaring og kompetanse på integrasjoner mellom analyse instrumenter og pasientjournalsystemer. I dag støtter vi hundrevis av instrumenter og apparater. Vi kan garantere at vi kjenner og har integrasjon for de fleste instrumenter som er i bruke på legekontor, legevakt og kommunal helsetjenesten. Finnes det instrumenter som ikke er integrert, garantere vi at vi lager integrasjon så langt instrumentet har en integrasjonsmulighet.