UniSoft Pasientportal inneholder

  • Selvbetjeningsportal for pasienter
  • Online Timebok
  • Anamneseskjema eller andre skjema som du ønsker at pasienten skal lever før timen
  • Automatisk dokumentasjon av pasientens svar tilbake til journal
  • Opplasting av dokumentasjon fra pasient til lege
  • Pasientdialog
  • Nivå 4 sikkerhet med bankID
  • Kan tilpasses etter klinikkens behov
  • Timepåminnelse via SMS

Selvbetjeningsportal for dine pasienter

Pasientportalen er ment som en selvbetjeningsportal for dine pasienter som kan hjelpe deg som lege på mange områder. Det sentrale her er pasientlogistikk og sømløs tilbakemelding fra dine pasienter. All informasjon som leveres elles samles inn via pasientportalen er selvfølgelig tilgjengelig i pasientens journal.

I pasientportalen kan du selv definere spørreskjema slik at du får informasjon og tilbakemelding fra pasienten før eller etter konsultasjonen, dette sendes selvfølgelig direkte til pasientens journal.

Portalen har mulighet for dialog med pasienten og pasienten kan laste opp dokumentasjon og bilder til sin journal.

For de EPJ systemene som støtter det er det muligheter for online booking av timer og tjenester.