• La pasient registrere oppmøte selv
  • Sparer vesentlig med tid for dine sekretærer
  • Gir deg oversikt over ditt venterom
  • Mulighet for tilbakemelding basert på timetype eller timebok. F.eks. «sett deg på gul stol» «henvend deg på lab»

UniSoft Selvinnsjekk inneholder

  • Instrumentintegrasjon for de fleste PNA/LAB-instrumenter som finnes på norske legekontor
  • Sikker rekvirering og overføring av prøveresultater til det fleste EPJ-systemene på det norske markedet
  • Løsning for å integrere med pc baserte instrumenter som f.eks. Welch Allyn med full rapport av alle resultater til journal
  • LIMS-printer for eldre instrumenter uten integrasjonsmulighet. Kan sende PDF direkte til pasientens journal
  • Skanner-løsning med OCR-behandling rett til pasientens journal styrt av strekkode

Har du tenkt på hvor mange ganger om dagen det sies denne setningen?

 «Velkommen sett deg ned og vent, så roper legen deg opp når det er din tur»  

Mange legekontor har fortsatt en betjent «luke» der pasienten henvender ved oppmøte. Denne funksjonen er absolutt nyttig for oversikt over venterom med mer.

Med UniSoft Selvinnsjekk slipper pasienten å henvende seg i luken for å melde ankomst. Så snart pasienten har tastet seg inn på automaten så vil pasienten bli registret som møtt i timeboken. Dette vil spare dere for mye tid. Riktig nok så tar det normalt ikke lang tid å ønske pasienten velkommen, men hyppige avbrytelser vil gå utover annet arbeid i luken som f.eks. telefoni.

Løsningen inneholder også pasientlogistikk løsninger som digital skilting og tilbakemeldinger til pasient basert på faste beskjeder fra timebok eller timetype. F.eks. «møt på laben før timen».

Kan jeg kombinere selvinnsjekk og betalings terminal. Vil si det er to gode grunner til å ikke gjøre det.

  1. Ofte så vil du ha selvinnsjekk mest synlig når pasienten ankommer. Det er motsatt for betalingsterminal.
  2. Mange legekontor tar bort betalings automater, så det er ulogisk å beholde dem bare for innsjekk.